BU-TÖMER Söyleşileri II - “Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Paneli”
TÖMER
Tarih: 04 Ağustos 2021

BU-TÖMER Söyleşileri II - “Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Paneli”

Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan genelge ile 2021 yılının, Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe yılı olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bu alınan karar doğrultusunda ana amacı yabancılara Türkçe öğretmek, Türkçeyi ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmak olan BU-TÖMER olarak Türkçenin ses bayrağı olan Yunus Emre’yi daha iyi anlayabilmek adına konunun uzmanı olan çok değerli hocalarımızla bir söyleşi düzenlenmiştir.

Oturum Başkanlığını BU-TÖMER Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Ali ŞEYLAN’ın üstlendiği söyleşi, müdürümüzün açış konuşmasının ardından başlamıştır.

Açılış konuşmasından sonraki ilk konuşmacı konuğumuz Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma AÇIK, yaptığı konuşmada “Dil ve Kimlik” arasında var olan ilişkiyi katılımcılara aktarmıştır. Her insanı birbirinden ayıran özellikler olduğu gibi milletleri de birbirinden ayrılan özelliklerin olduğunu, dilin ise toplumsal bir kimliğin yaratılması için en önemli faktörlerden biri olduğunu dile getirmiştir.

Söyleşinin devamında Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münevver TEKCAN, “Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye Gönül Dilinden Söyleyenler” konusunu anlatmıştır. Prof. Dr. Münevver TEKCAN Türkçeye büyük katkıları bulunan şahsiyetlere, sözü edilen şahsiyetlerin önemli özelliklerine değinmiştir. Daha sonra TEKCAN anlatısının asıl konusu olan Yunus Emre hakkında katılımcılara hem dünya çapında hem de Türkiye’de yaşanan gelişmeleri aktararak değerli bilgiler vermiştir.

Söyleşinin son konuşmacısı olan Üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN katılımcılara “Yunus Emre’de Türkçe Sevgisi” adlı konuyu anlatmıştır. Yunus Emre’nin günümüze kadar getiren en büyük özelliğinin insanları ve Türkçeyi gönülden sevmesi, şiirlerinde dile getirdiklerinin önemini günümüzde dahi kaybetmemesi konusuna dikkat çekmiştir. 

Söyleşi konuklarımızın ve etkinliğe katılan misafirlerimizin soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.