TÖMER

Türkçe Yeterlik Sınavı ve Sertifikası

Türkçe Yeterlik Sınavı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metninde belirlenen yeterlik tanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.  Bu tanımlara ek olarak da Türkçenin temel bilgilerini ölçmeye yönelik bir sınav yapılmaktadır. 

Türkçe Yeterlik Sınavı beş aşamada uygulanmaktadır, sınavın toplam süresi 165 dakikadır.

  1. Okuma Becerisini Ölçme Sınavı: Bu sınavda, öğrencinin okuduğunu anlayıp anlamadığını ölçen sorular sorulur. Okuma becerisini ölçmeye yönelik sınavın süresi 40 dakikadır.
  2. Dinleme Becerisini Ölçme Sınavı: Bu sınavda, öğrencinin dinlediğini anlayıp anlamadığını ölçen sorular sorulur. Dinleme becerisini ölçmeye yönelik sınavın süresi 40 dakikadır.
  3. Genel Türkçe Bilgisi: Bu sınavda, Türkçenin genel bilgisini ölçmeye yönelik sorular sorulur. Bu sınavın süresi 35 dakikadır.
  4. Yazma (Kompozisyon) Sınavı: Öğrenciye üç konu başlığı verilerek bunlardan birini seçmesi ve konuya uygun bir yazı yazması istenir. Bu sınav, yazı dili hâkimiyetini ölçmeyi amaçlayan sınavdır. Sınav süresi 35 dakikadır.
  5. Konuşma Sınavı: Serbest ve karşılıklı konuşma olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Serbest konuşma süresi 5, karşılıklı konuşma süresi ise 10 dakikadır. 
  6. Öğrenci,  her bir sınavdan en az % 50 oranında başarı sağlamak zorundadır. Toplamda 55-70 arası puan alan adaylara B2; 71-85 arası puan alan adaylara C1; 86-100 arası puan alan adaylara ise C2 Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir.
  7. Türkçe Yeterlik Sınavına katılım ücreti 70 USD’dir. Sınav, bu salgın sürecinde her ayın ilk Salı günü yapılmaktadır. Sınav tarihleriyle ilgili değişiklikler sitemizden ilan edilecektir.