Öğretim Kadrosu | BU-TÖMER
TÖMER

Akademik Kadro

Ali ŞEYLAN
Dr. Öğr. Üyesi Ali ŞEYLAN
aseylan@beykent.edu.tr
Kemal MUTLU
Dr. Öğr. Üyesi Kemal MUTLU
kemalmutlu@beykent.edu.tr
Cansu KÜÇÜKBAYRAKTAROĞLU
Eğitmen Cansu KÜÇÜKBAYRAKTAROĞLU
cansukucukbayraktaroglu@beykent.edu.tr
Dilek Eylem TAŞDEMİR
Eğitmen Dilek Eylem TAŞDEMİR
eylemtasdemir@beykent.edu.tr
Duygu YILDIRIM
Eğitmen Duygu YILDIRIM
duyguyildirim@beykent.edu.tr
Kadriye ERDEMİR
Eğitmen Kadriye ERDEMİR
kadriyeerdemir@beykent.edu.tr
Ömer AKSAN
Eğitmen Ömer AKSAN
omeraksan@beykent.edu.tr
Meryem KARATAŞ
Eğitmen Meryem KARATAŞ
meryemkaratas@beykent.edu.tr
Nazmiye GÖKTAY
Eğitmen Nazmiye GÖKTAY
nazmiyegoktay@beykent.edu.tr
Tarık UÇAR
Öğr.Gör. Tarık UÇAR
tarikucar@beykent.edu.tr