Kur Sonu Sınavı
TÖMER

BU-TÖMER KUR SONU SINAVI

Kur Sonu Sınavları, BU-TÖMER bünyesinde verilmekte olan A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 kurslarına kayıt yaptırıp derslere devam eden öğrenciler için her kursun sonunda yapılmaktadır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin,  kur sonunda başarılı olup olmadıklarını bir üst kura geçip geçemeyeceklerini ölçmek üzere hazırlanan bu sınavlarda, dört temel beceriyi ölçmeye yönelik sorular sorulmaktadır. Öğrencilerin bu sınavlara girebilmesi için derslerin %80'ine katılmaları zorunludur. 

SINAV İÇERİK VE AŞAMALARI

Kur Bitirme Sınavları, beş aşamada uygulanmaktadır, sınavın toplam süresi 120 dakikadır, her bir sınavın toplam puan değeri 20’dir.

  1. Okuma Becerisini Ölçme Sınavı: Bu sınavda, öğrencinin okuduğunu anlayıp anlamadığını ölçen sorular sorulur. Okuma becerisini ölçmeye yönelik sınavın süresi 30 dakikadır.
  2. Dinleme Becerisini Ölçme Sınavı: Bu sınavda, öğrencinin dinlediğini anlayıp anlamadığını ölçen sorular sorulur. Dinleme becerisini ölçmeye yönelik sınavın süresi 20 dakikadır.
  3. Genel Türkçe Bilgisi: Bu sınavda, Türkçenin genel bilgisini ölçmeye yönelik sorular sorulur. Bu sınavın süresi 30 dakikadır.
  4. Yazma (Kompozisyon) Sınavı: Öğrenciye üç konu başlığı verilerek bunlardan birini seçmesi ve konuya uygun bir yazı yazması istenir. Bu sınav, yazı dili hâkimiyetini ölçmeyi amaçlayan sınavdır. Sınav süresi 35 dakikadır.
  5. Konuşma Sınavı: Serbest ve karşılıklı konuşma olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Serbest konuşma süresi 5, karşılıklı konuşma süresi ise 10 dakikadır.
  6. Öğrenci, her bir sınavdan en az 12 (12/20) puan almak zorundandır. Bir sınavdan başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girer, birden çok sınavdan başarısız olan öğrenciler kur tekrarı yapmak zorundadır. Tüm sınavlardan minimum 60 (altmış) puan alan öğrenciler başarılı sayılır ve kendilerine Türkçe Kursları Sertifikası verilir.

KUR SONU SINAV PUAN TABLOSU                                                                                              

 Alınması Gereken En Az PuanAlınabilecek En Yüksek Puan
Okuma Becerisi 12 20
Dinleme Becerisi 12 20
Genel Türkçe Bilgisi 12 20
Yazılı Beceri 12 20
Konuşma Becerisi 12 20
GENEL TOPLAM 60 100