Seviye Belirleme Sınavı
TÖMER

Seviye Belirleme Sınavı

Merkezimizde Türkçe öğrenmek isteyip de öncesinde Türkçe seviyelerini bilmek isteyen öğrenciler için “Türkçe Seviye Belirleme Sınavı” yapılır. Sınav sonucunda aşağıda belirtilen not aralıklarına göre öğrenciler, belirlenen Türkçe seviyelerine uygun sınıfa alınır.

SINAV İÇERİK VE AŞAMALARI

Bu sınavda, en basitten en zora doğru tüm seviyeleri belirlemede ölçüt olacak sorular hazırlanmıştır. Sınav süresi 90 (doksan) dakikadır; ancak öğrenci Türkçe bilgisine göre zorlanmaya başladığı yerde sınavını sonlandırabilmektedir.

ALINAN NOTLARA GÖRE BAŞLANACAK KUR SEVİYELERİ
NOT ARALIĞI KUR SEVİYESİ
30-49 A1
50-59 A2
60-69 B1
70-79 B2
80-89 C1
90-100C2