Misyon & Vizyon | BU-TÖMER
TÖMER

Misyon & Vizyon

BU-TÖMER’in temel hedefi, öğretim metotlarını ve sağlıklı eğitim ortamını üniversitemizin genel vizyonuna ve uluslararası niteliklere paralel biçimde geliştirmek ve öğrencilerimize en çağdaş teknik, metot ve yaklaşımlarla yabancı dil öğrenme fırsatı sunarak kendi öğrenme stratejilerini geliştirme imkânı sağlamaktır. Misyonumuz ve bu yoldaki değişmez ilkemiz, İstanbul Beykent Üniversitesinin köklü eğitim kalitesinden ve değerlerinden ödün vermeden, ülkemizde ve dünyada sayılı bir dil öğretim merkezi olmaktır. 

Vizyonumuz, dünyada Türkiye Türkçesini öğrenmek isteyen herkese, dilimizi çağdaş dil öğretim yöntem ve teknikleriyle ve belirli bir sistem çerçevesinde etkili bir biçimde öğreten, yenliklere açık bir kurum olmak.