Genel Bilgiler | BU-TÖMER
TÖMER

Genel Bilgiler

Kurs programlarımız, Avrupa Dil Portfolyosunun (ADP) belirlediği altı dil beceri seviyesine uygun olarak hazırlanmıştır. Yedi hafta şeklinde düzenlenen kursların yanı sıra Yaz Döneminde hızlandırılmış kurslar ve talebe göre hafta içi akşam saatlerinde de kurslar verilmektedir.

Kurslara kayıt yaptırmadan önce Seviye Belirleme Sınavına girilir. Seviye Belirleme Sınavı haftanın her günü 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılır. Öğrenci İşleri, hafta içi her gün 08:30-17:30 saatleri arası açıktır.

Kurs ücretleri USD olarak alınır. BU-TÖMER’den kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri iade edilir.

Kayıt dondurma, geçerli mazeret gösterilmesi durumunda, sınıf değiştirme ise, olanaklar dâhilinde, kayıt olunan kurun ilk haftasında yapılır; daha sonra yapılacak başvurular kabul edilmez ve devam edilmeyecek kurs dönemi için ücret iade edilmez.

BU-TÖMER’de kurslar yılın 12 ayı, haftanın 7 günü, 09:00-21:00 saatleri arasında millî ve dinî bayram tatilleri hariç devam eder. BU-TÖMER’den kaynaklanan nedenlerle iptal edilen kurs saatleri telafi edilir.

Bir sınıfın açılabilmesi için, BU-TÖMER Yönetim Kurulunca kurslar için belirlenmiş olan en az kursiyer sayılarına ulaşılmış olması gerekir. Türkçe kurslarının açılması için en az sekiz öğrenci gerekmektedir. Grup olarak yapılacak başvurularda, birer veya ikişer aylık dönemler olarak gün ve saatleri kendine özgü yoğunlukta özel sınıflar açılabilir. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretmenleri değiştirme yetkisi kurum idarecilerine aittir. Öğrencilerin/Kursiyerlerin derslere %80 devam zorunlulukları vardır.

Kursların sınavsız ara kurlarında kurs okutmanı, bu kur süresince öğrenciyi dört temel dil becerisi açısından gözlemleyip performans değerlendirmesi ile bir üst kura geçmesine veya aynı kuru tekrar etmesine karar verir. Sınavlı ara kurlar ile sertifika ve diploma kurlarında ise her kurun son dört saatinde, dört beceriden oluşan kur bitirme sınavı yapılır. Tüm becerilerden başarılı olan kursiyer bir üst kura geçer. Bir beceriden başarısız olan kursiyer tek ders sınavına alınır. Diploma Sınavında Tek Ders Sınavı yoktur. Kur sonunda başarısız olan kursiyer bir üst kura geçmek için aynı kuru, kurs ücretini ödeyerek tekrar etmek zorundadır. Kur sınavında bütün becerilerden geçmek için aşağıda belirtilen en düşük notları almak gerekir:

BECERİEN YÜKSEK NOTEN DÜŞÜK NOT
Okuma2012
Dinleme2012
Genel Türkçe Bilgisi2012
Sözlü Anlatım2012
Yazılı Anlatım2012
Toplam10060

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  1. Pasaport ve vize,
  2. 2 adet vesikalık fotoğraf,
  3. Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu,
  4. Kurs ücretinin belirlenen hesaba/hesaplara kendi adına yatırıldığına dair dekont,