Türkçe Dil Yeterlik Sınavı
TÖMER

Türkçe Dil Yeterlik Sınavı

Türkçe Dil Yeterlik Sınavı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metninde belirlenen yeterlik tanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.  Bu tanımlara ek olarak da Türkçenin temel bilgilerini ölçmeye yönelik bir sınav yapılmaktadır. 

SINAV İÇERİK VE AŞAMALARI

Türkçe Dil Yeterlik Sınavı beş aşamada uygulanmaktadır, sınavın toplam süresi 160 dakikadır, her bir sınavın toplam puan değeri 20’dir.

  1. Okuma Becerisini Ölçme Sınavı: Bu sınavda, öğrencinin okuduğunu anlayıp anlamadığını ölçen sorular sorulur. Okuma becerisini ölçmeye yönelik sınavın süresi 50 dakikadır.
  2. Dinleme Becerisini Ölçme Sınavı: Bu sınavda, öğrencinin dinlediğini anlayıp anlamadığını ölçen sorular sorulur. Dinleme becerisini ölçmeye yönelik sınavın süresi 30 dakikadır.
  3. Genel Türkçe Bilgisi: Bu sınavda, Türkçenin genel bilgisini ölçmeye yönelik sorular sorulur. Bu sınavın süresi 30 dakikadır.
  4. Yazma (Kompozisyon) Sınavı: Öğrenciye üç konu başlığı verilerek bunlardan birini seçmesi ve konuya uygun bir yazı yazması istenir. Bu sınav, yazı dili hâkimiyetini ölçmeyi amaçlayan sınavdır. Sınav süresi 40 dakikadır.
  5. Konuşma Sınavı: Sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sözlü anlatım süresi 5, karşılıklı konuşma süresi 5 dakikadır.
  6. Öğrencinin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi haricindeki öğrenim dili Türkçe olan tüm bölümlerde öğrenime başlayabilmeleri için en az B2 düzeyinde Türkçe dil yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği fakültesi için gerekli olan dil düzeyi en azC1'dir. 

TÜRKÇE DİL YETERLİK SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU

Türkçe Dil Yeterlik DüzeyiPuanıAçıklama
A125-44Türkçesi öğrenime başlamak için yetersizdir.
A245-59Türkçesi öğrenime başlamak için yetersizdir.
B160-74Türkçesi öğrenime başlamak için yetersizdir.
B275-84Türkçesi Yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.
C185-94Türkçesi Yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.
C295-100Türkçesi Yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.